PROFIL

môj príbeh

Volám sa Jaroslav Križánek a popri štúdiu architektúry na FA STU pracujem v oblasti projektovania a stavebníctva. Svoju cestu som začal v Giraltovciach, kde som vyštudoval základnú školu, základnú umeleckú školu a gymnázium. Už od mala ma fascinovala architektúra a staviteľstvo so svojou nekonečnou mierou kreativity. To ma viedlo k jej štúdiu na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Tu som začal rozvíjať poznanie a umenie stavať a aj vďaka základu v oblasti obchodu som sa začal okrem školských projektov venovať navrhovaniu pre známych, pričom som vďaka dobrým odporúčaniam mal možnosť tvoriť viac a viac. Svoju odbornú prax som získal aj v zamestnaní v projekcii modulových stavieb v RIKOSTAV GIRALTOVCE a architektonickom ateliéri ALLA s.r.o.. Dnes sa venujem vlastnému ateliéru JK-architektúra, s.r.o., ktorý sa zaoberá navrhovaniu a spracovaniu architektonických štúdií od urbanizmu po interiér a projektovaniu jednoduchých a drobných stavieb.

 

CURRICULUM VITAE

JAROSLAV KRIŽÁNEK

 

GYMNÁZIUM GIRALTOVCE

2006-2014

úplné stredoškolské vzdelanie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA GIRALTOVCE

2008 - 2014

ukončený I.stupeň vo výtvarnom odbore

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU

2014 - 2020

ukončený I.stupeň v odbore architektúra a urbanizmus
štúdium II.stupeň
člen akademického senátu STU a FA STU
delegát ŠRVŠ (2016-2018)
aktívny člen študentského parlamentu FA STU

MESTO GIRALTOVCE

2018 - dnes

poslanec Mestského zastupiteľstva

vedúci Komisie výstavby pri MsZ

RIKOSTAV CONTAINER S.R.O. GIRALTOVCE

ALLA S.R.O.

JK-ARCHITEKTÚRA S.R.O.

2016 - 2017

Navrhovanie a projektovanie modulových stavieb, kontakt so zákazníkom a tvorba štúdií v oblasti obchodných, obytných a výrobných stavieb.

2017 - 2019

Návrh, vizualizácie a dokumentácia architektúry obytných a občianskych budov.

2018 - dnes

Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia som založil vlastný ateliér zaoberajúci sa hlavne navrhovaním a projektovaním jednoduchých a drobných stavieb do 300m² zastavanej plochy.

Niečo zo života:

©2018 by JAROSLAV KRIŽÁNEK. Proudly created with Wix.com